İnsan Kaynakları

ORYANTASYON


Neta ‘da işe başlayan çalışma arkadaşlarımız için işe alışma sürecinde oryantasyon programı İnsan Kaynakları Departmanı tarafından uygulanır. 


Neta İnsan Kaynakları Departmanımızın hazırladığı oryantasyon programında aşağıdaki konulara yer verilir;


• Şirketin vizyonunu, misyonunu, kültürünü, hedeflerini ve stratejilerini içeren şirket tanıtılması, 
• Yeni işe başlanacak bölüm ile ilgili bilgi verilmesi, 
• Şirketin organizasyonel yapısı hakkında bilgilendirme, 
• Yeni işe başlayan kişinin daha çok hangi bölümlerle/çalışma arkadaşları ile çalışacağı hakkında bilgilendirme, 
• Görev tanımı ve sorumluluklarının açıklanması, 
• Şirketin politikalarının ve prosedürlerin tanıtılması, 
• Çalışma, dinlenme, yemek molası ve süreleri hakkında bilgilendirme, 
• Uyulması gereken genel işyeri kurallarının tanıtılması, 
• Yemekhane, toplantı odaları, faks, yazıcı gibi ofis gereçleri kullanımı, 
• İlgili giriş kartları, ekipmanlar, iş elbiseleri kullanımı hakkında bilgilendirme

Copyright 2014 - Neta Technologies
Designed by Aora