İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları Politikamız, şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda insan kaynağı ihtiyacını nitelikli iş gücü ile karşılamak, çalışma arkadaşlarımızın gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, performans değerlendirmelerine ve iş tatminlerinin yüksek tutulmasına yönelik sistemler geliştirmek ve sürekliliği sağlamaktır. 

İnsan Kaynakları Politikalarımız, şirketimizin temel değerleri doğrultusunda şekillenmektedir. 

Temel değerlerimiz; 
- Güven : Kendimize güveniriz, müşterilerimizin bize güven duymasını sağlarız. 
- Çalışkanlık : Amaca yönelik sabırla sistematik çalışırız.
- Başarı : Hedeflerle başarı odaklı çalışırız. 
- Sahiplenme : Şirketin sürekliliği ve ilerlemesi için sorumlularımızın bilincinde tüm kaynakları başarıya ulaşma adına en verimli şekilde kullanırız. 
- Değişim : Değişimin farkında oluruz, değişimden güç alırız.

Tüm İnsan Kaynakları süreçlerimiz değerlerimiz ışığında temel ve fonksiyonel yetkinlikler çerçevesinde uygulanmaktadır. Temel yetkinliklerimiz; 

İletişim 
Kendisine iç ve dış kaynaklardan iletilen mesajları anlamak, birleştirmek gerektiğinde bu mesajı doğru kişiye, doğru iletişim aracını kullanarak doğru zamanda açık ve net bir şekilde aktarmak.

Kalite Odaklılık
Belirlenmiş olan standartlardan ödün vermeyerek ve çevresinin de vermemesini sağlayarak işlerini gerçekleştirmek.

Müşteri Odaklılık
İç ve dış müşteri ihtiyaçlarını doğru anlayarak müşterilere seri, verimli, kişisel ve katma değer yaratan hizmet sunabilmek.

Copyright 2014 - Neta Technologies
Designed by Aora